KONTAKTY

INGSTAV GV s.r.o.

Slovenská 69

080 01   Prešov

ingstavgv@ingstavgv.sk

Ing. Peter Puzder
Kapitána Nálepku 1/U
040 01 Košice
mobil: + 421 905 767 308
email:
peter.puzder@ingstavgv.sk ingstavgv@ingstavgv.sk
Pracovná doba:
Pondelok-Piatok
8:00-16:00
Ing. Ján Pasternák
Kapitána Nálepku 1/U
040 01 Košice
mobil: +421 917 882 984
email:
jan.pasternak@ingstavgv.sk
ingstavgv@ingstavgv.sk
Pracovná doba:
Pondelok: 8:00-16:00 -Prešov
Utorok-Piatok: 8:00-16:00 -Košice
Ing. Anna Madejová
Slovenská 69
080 01 Prešov
mobil: +421 908 976 740
email:
slavka.madejova@ingstavgv.sk
ingstavgv@ingstavgv.sk
Pracovná doba:
Pondelok-Piatok
7:30-16:00

V mene tejto firmy koná Ing. Vladimír Gašpar, konateľ spoločnosti Ingstav GV s.r.o., Jánošikova 100, 080 01 Prešov, IČO: 36443662, IČ DPH: 2020005592, Bankové spojenie: ČSOB, č. účtu: 813301783/7500, Zapísaný v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 10062/P

Kontaktný formulár: