MIKROPILÓTY

| 1, Kapituslká 21, TT - Trnava


| 2, Prestavba objektu : Regionálne centrum remesiel, 040 01 Košice


| 3, Hotel Jalta, Michalovce


| 4, Polyfunkčný objekt Bardejov-Vinberg, Bardejov


| 5, Štvorboká vežička, Veľká Lomnica


| 6, Rozhanovce, "Hala s administratívou“

galéria nie je k dispozícií

| 7, Havarijný stav rodinného domu, Lačnov


| 8, Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom


| 9, Sanácia domu p.Nagyová - Košická Nová Ves


| 10, Gemerská Hôrka - Nová linka GRACE 1


| 11, Súbor energetických stavieb pre TR 110/22kV,Púchov


| 12, Odstránenie následkov povodní PSK (Pčoliné-Snina)

galéria nie je k dispozícií

| 13, Bučina DDD - S0 202 Parenie hranolov, silo - mikropilóty


| 14, Spišská Belá – Sanácia domu