MIKROPILÓTY

| 1, Úprava dvorných traktov Arcibiskupského úradu, Špitálska 7, Bratislava


| 2, Bučina DDD - Základové pätky pod OK pre recyklát


| 3, Púchov - Nadstavba objektu Domáce potreby