TORKÉT A INJEKTÁŽE

| 1, Bytový dom Šafránová Záhrada – II. etapa


| 2, Hotel s garážami, Starý Smokovec


| 3, SO 202 Fričovce - Svinia