IHLANOVÉ PILÓTY

Sekcia: Ihlanové Pilóty

Ing. Peter Puzder

Galéria realizovaných stavieb Dokumenty na stiahnutie

Ihlanové pilóty

 

Technológia zakladania stavieb na ihlanových pilótach

 

Zakladanie stavieb na ihlanových pilótach je jedným zo spôsobov hĺbkového zakladania stavieb, ktorého hlavným charakteristickým znakom je vysoká efektívnosť z hľadiska spotreby materiálov, času a prácnosti.Baranenie sa vykonáva do podložia pomocou výbušných alebo hydraulických baranidiel. Baranením týchto prvkov sa výrazne zlepšujú mechanicko fyzikálne vlastnosti podložia. Po zabaranení pilóty, zariadenie hydraulického baranidla ihneď vyhodnocuje jej únosnosť. Podľa získanej únosnosti sa dá spresniť dĺžka ďalších baranených pilót.

 

Z charakteru tejto technológie vyplývajú nasledujúce výhody:

 

  • Zhutnenie základovej pôdy vplyvom baranenia zlepšuje jej geotechnické charakteristiky a vedie k zvyšovanie únosnosti pilót.
  • Vysoká vertikálna a horizontálna únosnosť ihlanových pilót vedie k zníženiu spotreby objemu základových konštrukcií s kladným dopadom na náklady prác.
  • Výrazne sa znižuje rozsah zemných prác na stavenisku a dopravných nákladov na manipuláciu so zeminou.
  • Technológia nie je limitovaná meteorologickými vplyvmi. Zakladanie pri nízkych teplotách ( - 20 °C) nevyžaduje žiadne zvýšené náklady.
  • Po zabaranení pilót je možné okamžité zhotovenie konštrukcií nad nimi bez technologickej prestávky.
  • Variabilita rôznych výšok pilotáže z jednej pilótovacej úrovne umožňuje zefektívniť základové konštrukcie nad hlavou pilót.
  • Technológia je veľmi efektívna pri pilotáži v podloží s vysokou hladinou podzemných vôd rôznych stupňov agresívnosti.

Pilóta

 

Pilóty majú tvar ihlana, vyrábajú sa v dĺžkach 3, 4, 5, 6 m. Hlava pilóty má rozmer 500/ 500 mm, päta 12/12 cm. Pre priame kotvenie oceľových konštrukcií sa pilóty realizujú so zámkom alebo kotevným roštom. V prípade potreby resp. špeciálnych požiadaviek môže byť tvar pilót upravený. Z hľadiska odolnosti železobetónových konštrukcií voči agresívnej vode sú pilóty vyrobené podľa potrebnej receptúry s požitím agresivite vzdorujúcich cementov alebo na povrchu sú natreté špeciálnymi nátermi. Výstuž pilót je prispôsobená prenosu pôsobiacich vertikálnych, horizontálnych síl a ohybovým momentom.

 

Únosnosť a navrhovanie pilót

 

Pilóty môžu byť navrhnuté ako plávajúce tak aj votknuté Vysoký podiel prenosu zaťaženia na plášti umožňuje v súdržných zeminách navrhovať tieto pilóty ako plávajúce. Overovanie únosnosti pilót  sa zistuje vyhodnotením výstupu z baranidla IHC SC 40, ultrazvukovou metódou alebo klasickou zaťažkávacou skúškou.