PROJEKTY EUROLINE

Sekcia: Projekty Euroline

Ing. Anna Madejová


Projekty Euroline

 

Obchodný zástupca EUROLINE Slovakia s.r.o.

 

Ingstav GV s.r.o. je obchodným zástupcom firmy EUROLINE Slovakia s.r.o., Bratislava. V našej kancelárii sa môžu záujemcovia o typové projekty bezplatne poradiť aký projekt je vhodný na ich pozemok a taktiež ho na mieste zakúpiť. Naše obchodné zastúpenie podľa dohody môže zabezpečiť osadenie rodinného domu na parcelu, dohodnúť riešenie zmien projektu, zabezpečiť zameranie pozemku a vytýčenia stavby a taktiež poradiť ako postupovať pri vybavovaní územného a stavebného povolenia. www.eurolineslovakia.sk

 

Stavebná činnosť

 

V rámci stavebnej činnosti má firma široký záber. Od zakladania stavieb na prefabrikovaných pilótach, mikropilóty, injektáže, cez realizáciu stavieb pozemného staviteľstva až po rekonštrukcie a sanácie objektov.

 

Jednoduché stavby realizujeme podľa požiadaviek zákazníka. Na základe dohody s investorom stavby realizujeme na kľúč t.j. kompletne HSV a PSV alebo len HSV, a v prácach PSV postupuje investor už individuálne. Stavby vykonávame na základe zmluvy o dielo, kde cena je stanovená ponukovým rozpočtom. Pri zmenách projektov spolupracujeme s projekčnou kanceláriou, statikom. Pri riešení interiérov a tiež aby realizovaný objekt vytváral s okolím jeden kompaktný celok vieme zabezpečiť architekta tak pre interiér ako aj pre práce v exteriéry.

 

Inžinierska činnosť

 

V rámci inžinierskych služieb poskytujeme konzultačné a poradenské služby ako aj komplexnú inžiniersku činnosť:

  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného konania,
  • zabezpečenie vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sieti,
  • zabezpečenie vyňatia z poľnohosp. pôdneho fondu,
  • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia.

V prípade záujmu ako realizačná stavebná firma zrealizujeme predmetnú stavbu na kľúč pri dodržaní vysokej kvality práce.