TORKRÉT A INJEKTÁŽE

Sekcia: Torkrét a Injektáže

Ing. Ján Pasternák

Galéria realizovaných stavieb Dokumenty na stiahnutie

Torkrét

 

Torkrét teda striekaný betón možno považovať za rozšírený spôsob spevňovania a opravy stavebných konštrukcíí. Používa sa na zabezpečenie zosunu svahov, starých klenieb, obnažených múrov a pod. Striekaný betón sa vyrába zo základnej zmesi striekaním stlačeným vzduchom pomocou striekacej dýzy, kde nastriekaním zmesí na povrch sa vytvára obal konštrukcie.

Torkrétovú zmes tvoria kamenivo, cement, voda, prímesy a prísady určené podľa konkrétneho projektu.Torkrét sa môže aplikovať mokrým alebo suchým spôsobom.

Suchý proces - v tomto procese sa používa suchý cement, ktorý je pripravený na stavbe a podľa vlastností sa spotrebováva do 6 hodín.

Mokrý proces - tu sa využíva zmes vyrobená mokrým spôsobom aplikovaná ihneď.

 

Injektáže

 

Injektovanie stavebných konštrukcíí je rozšírená technológia v stavebníctve. V oblasti pozemného staviteľstva je súčasťou rekonštrukcií, sanácií existujúcich objektov, na odstraňovaní porúch stavebných konštrukcií a pod.. Moderné postupy a stále dokonalejšie sanačné materiály sú schopné zaistiť stabilitu konštrukcií a predĺžiť tak životnosť stavieb. Základnou podmienkou vhodnosti injektovania je schopnosť vnikania injekčnej látky do pórovitého prostredia, resp. do trhlín stavebných konštrukcíí, ktoré je nutné sanovať.

 

K dispozicií je veľa moderných technológií a pracovných postupov pre injektáž na chemickej alebo cementovej báze prostredníctvom výkonných čerpadiel určených pre injektáže, preto je dôležité posúdiť vhodnosť materiálov, veľkosť pracovných tlakov a postupov pre každú konštrukciu a situáciu individuálne. Firma INGSTAV GV s.r.o. používa na injektovanie najčastejšie materiály CarboEpox a CarboPur.

 

CarboEpox je dvojzložková epoxidová živica s veľmi nízkou viskozitou, určená na injektáž

betónových konštrukcií a to i vo vlhkom prostredí. Je schválená pre použitie v styku s pitnou vodou.

Používa sa predovšetkým na injektáž betónových konštrukcií podľa technologického predpisu ZTV-ING ,utesňovanie poréznych betónových konštrukcií, spevňovanie a utesňovanie betónových konštrukcií, lepenie, kotvenie  a podobne. Výhodou použitia je necitlivosť voči vlhkosti (reaguje i vo vlhkom/mokrom prostredí), veľmi nízka viskozita (výborná penetrácia prostredia), vynikajúca prídržnosť k všetkým stavebným materiálom (betón, murivo, kameň), trvanlivosť a odolnosť voči vplyvom prostredia (kyseliny, zásady, oleje, ropné deriváty).

 

CarboPur -Veľmi rýchlo reagujúca dvojzložková injekčná živica v súlade s normou EN 12715, neobsahujúca fluorované a chlorované uhľovodíky a halogény. Je určená na spevňovanie hornín, zemín a stavebných konštrukcií a utesňovanie priesakov vôd (najmä tlakových) a plynov. Je certifikovaná aj na použitie v styku s pitnou vodou. Živica CarboPur WF je použiteľná pri teplotách prostredia od -15 °C do +40 °C.

Výhodou je spevnenie zemín a hornín pri teplote injektovaného prostredia až do -15 °C,sanácie netesných šácht, tunelov, kanálov a kolektorov,spevnenie a utesnenie betónu, tehlového muriva a zmiešaného muriva.